Wybór języka

(mis)using modern Java

Java jest naprawdę świetna, gdy trzeba napisać program “Hello, World!” Jest również genialna dla wyrafinowanych systemów i algorytmów, pod warunkiem, że ich autorzy piszą kod, który przestrzega kilku dość prostych umów i unika oczywistych pułapek.

Istnieje kilka mantr dotyczących najnowszych cech współczesnej Javy, takich jak:

  • rekordy mogą wszędzie zastąpić JavaBeans
  • nigdy nie musisz pisać hashCode() dla rekordów
  • dopasowanie wzorca za pomocą instanceof jest najlepszym narzędziem dla equals()
  • po prostu zignoruj --illegal-access lub ustaw go na permit
  • synchronize (new Long(42)) jest najlepsze dla monitorowania i tak dalej.

Do tej pory prezentacja pojawiła się w trakcie jLove, Doing Java Better oraz Java Day Lviv.

Wybór języka