Wybór języka

Java 16. Nowości godne uwagi

Minęło kolejne pół roku, kolejne wydanie nowej wersji Javy™ za nami. Zdaniem wielu “Java jest wolna”. Okazuje się, że rozwój Javy jest tak “wolny”, że kolejne wydania nie są tylko podbiciem wersji, bo mogą znacząco zmieniać reguły gry. To dobry powód na kolejny deep dive w Javie. Będzie mowa o:

  • Rekordach: gdzie i jak ich użyć (poza DTO/VO)
  • dopasowaniu do wzorca z instanceof (zwane również smart casting)
  • klasach zapieczętowanych (czyli nowym wymiarze widoczności typów)
  • ostrzeżeniach z projektu Jigsaw (–illegal-access kontratakuje!)
  • i Valhalla (przy złym wykorzystaniu value-based classes)
  • komunikacji z pamięcią natywną z projektu Panama
  • i innych.

Dużo rzeczy pokazane w kodzie, nie tylko na slajdach.

Prezentacja pojawiła się w tej formie (Deep Dive diff version) na WarszawaJUG.

Wybór języka